"ჩვენი მიზანია უზრუნველვყოთ, რომ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებს მუდამ გააჩნდეთ რესურსები, რაც აუცილებელია მათი მიზნების განხორციელებითვის. ეს მიზნებია სტუდენტების მომზადება დემოკრატიულ საზოგადოებაში აქტიური მოქალაქეობისთვის, მომავალი კარიერისთვის და პიროვნული განვითარებისთვის, ფართო თანამედროვე ცოდნის მიცემა და კვლევისა და ინოვაციის ხელშეწყობა." - ამონარიდი ლონდონის კომუნიკედან

თანამშრომლობის ცენტრი

ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს ერთის მხრივ, ბსუ-ს საგანმანათლებლო და სამეცნერო-კვლევით ერთეულებს (ფაკულტეტებს, დეპარტამენტებსა და სამეცნიერო-კვლევით ინსტიტუტებს) და მეორეს მხრივ, რეგიონში არსებულ საწარმოებს, კომპანიებსა და ფირმებს შორის ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობების დამყარებას, უნივერსიტეტის ინტელექტუალური პროდუქციის კომერციალიზაციასა და ინოვაციების წარმოებაში დანერგვას, კურსდამთავრებულთა დასაქმებას.

სათაური

ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი.

იხილეთ სრულად

სათაური

ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი.

იხილეთ სრულად

სათაური

ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი.

იხილეთ სრულად

სათაური

ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი ტექსტი.

იხილეთ სრულად

  • 29 ივლისი, 2014 წელი

სიახლის სათაური

სიახლის ტექსტი სიახლის ტექსტი სიახლის ტექსტი სიახლის ტექსტი სიახლის ტექსტი